จองรถระยะสั้น


สถานที่รับรถ
สถานที่คืนรถ

ECONOMY CAR

Toyota Vios 1.5

เครื่องยนต์ : 1500 ซีซี
เกียร์ : Auto
X 4
1500 ฿/วัน
(1-6 วัน)
1400 ฿/วัน
(7-29 วัน)
กรุณาติดต่อเรา สำหรับราคาพิเศษ
(30 วัน หรือมากกว่า)

Honda City 1.5

เครื่องยนต์ : 1500 ซีซี
เกียร์ : Auto
X 4
1500 ฿/วัน
(1-6 วัน)
1400 ฿/วัน
(7-29 วัน)
กรุณาติดต่อเรา สำหรับราคาพิเศษ
(30 วัน หรือมากกว่า)

COMPACT CAR

Toyota Altis 1.6

เครื่องยนต์ : 1600 ซีซี
เกียร์ : Auto
X 4
1600 ฿/วัน
(1-6 วัน)
1500 ฿/วัน
(7-29 วัน)
กรุณาติดต่อเรา สำหรับราคาพิเศษ
(30 วันหรือมากกว่า)

Toyota Altis 1.8

เครื่องยนต์ : 1800 ซีซี
เกียร์ : Auto
X 4
1800 ฿/วัน
(1-6 วัน)
1700 ฿/วัน
(7-29 วัน)
กรุณาติดต่อเรา สำหรับราคาพิเศษ
(30 วันหรือมากกว่า)

Honda Civic 1.8

เครื่องยนต์ : 1800 ซีซี
เกียร์ : Auto
X 4
1800 ฿/วัน
(1-6 วัน)
1700 ฿/วัน
(7-29 วัน)
กรุณาติดต่อเรา สำหรับราคาพิเศษ
(30 วันหรือมากกว่า)

STANDARD SEDAN

Toyota Camry 2.0

เครื่องยนต์ : 2000 ซีซี
เกียร์ : Auto
X 5
2000 ฿/วัน
(1-6 วัน)
1850 ฿/วัน
(7-29 วัน)
กรุณาติดต่อเรา สำหรับราคาพิเศษ
(30 วันหรือมากกว่า)

Honda Accord 2.0

เครื่องยนต์ : 2000 ซีซี
เกียร์ : Auto
X 5
2000 ฿/วัน
(1-6 วัน)
1850 ฿/วัน
(7-29 วัน)
กรุณาติดต่อเรา สำหรับราคาพิเศษ
(30 วันหรือมากกว่า)

Toyota Camry 2.5

เครื่องยนต์ : 2500 ซีซี
เกียร์ : Auto
X 5
2500 ฿/วัน
(1-6 วัน)
2300 ฿/วัน
(7-29 วัน)
กรุณาติดต่อเรา สำหรับราคาพิเศษ
(30 วันหรือมากกว่า)

Honda Accord 2.4

เครื่องยนต์ : 2400 ซีซี
เกียร์ : Auto
X 5
2400 ฿/วัน
(1-6 วัน)
2200 ฿/วัน
(7-29 วัน)
กรุณาติดต่อเรา สำหรับราคาพิเศษ
(30 วันหรือมากกว่า)

MPVCAR

Toyota Innova

เครื่องยนต์ : 2800 ซีซี
เกียร์ : Auto
X 7
2400 ฿/วัน
(1-6 วัน)
2200 ฿/วัน
(7-29 วัน)
กรุณาติดต่อเรา สำหรับราคาพิเศษ
(30 วันหรือมากกว่า)

SUVCAR

Toyota Fortuner

เครื่องยนต์ : 2400 ซีซี
เกียร์ : Auto
X 7
2500 ฿/วัน
(1-6 วัน)
2300 ฿/วัน
(7-29 วัน)
กรุณาติดต่อเรา สำหรับราคาพิเศษ
(30 วันหรือมากกว่า)

Mitsubishi Pajero

เครื่องยนต์ : 2400 ซีซี
เกียร์ : Auto
X 7
2500 ฿/วัน
(1-6 วัน)
2300 ฿/วัน
(7-29 วัน)
กรุณาติดต่อเรา สำหรับราคาพิเศษ
(30 วันหรือมากกว่า)

Honda CRV

เครื่องยนต์ : 2400 ซีซี
เกียร์ : Auto
X 5
2400 ฿/วัน
(1-6 วัน)
2200 ฿/วัน
(7-29 วัน)
กรุณาติดต่อเรา สำหรับราคาพิเศษ
(30 วันหรือมากกว่า)

PICK UP TRUCK

Toyota Revo Smart Cab manual or similar

เครื่องยนต์ : 2400 ซีซี
เกียร์ : Auto
X 2
1500 ฿/วัน
(1-6 วัน)
1400 ฿/วัน
(7-29 วัน)
กรุณาติดต่อเรา สำหรับราคาพิเศษ
(30 วันหรือมากกว่า)

Toyota Revo Double Cab manual or similar

เครื่องยนต์ : 2400 ซีซี
เกียร์ : Auto
X 4
1800 ฿/วัน
(1-6 วัน)
1700 ฿/วัน
(7-29 วัน)
กรุณาติดต่อเรา สำหรับราคาพิเศษ
(30 วันหรือมากกว่า)

Toyota Revo Double Cab auto or similar

เครื่องยนต์ : 2400 ซีซี
เกียร์ : Auto
X 4
2000 ฿/วัน
(1-6 วัน)
1800 ฿/วัน
(7-29 วัน)
กรุณาติดต่อเรา สำหรับราคาพิเศษ
(30 วันหรือมากกว่า)

VAN CAR

Toyota Commuter

เครื่องยนต์ : 3000 ซีซี
เกียร์ : Auto
X 9
3000 ฿/วัน
(1-6 วัน)
2700 ฿/วัน
(7-29 วัน)
กรุณาติดต่อเรา สำหรับราคาพิเศษ
(30 วันหรือมากกว่า)

Toyota Ventury

เครื่องยนต์ : 3000 ซีซี
เกียร์ : Auto
X 9
3200 ฿/วัน
(1-6 วัน)
3000 ฿/วัน
(7-29 วัน)
กรุณาติดต่อเรา สำหรับราคาพิเศษ
(30 วันหรือมากกว่า)

LUXURY CAR

Toyota Alphard

เครื่องยนต์ : 2500 ซีซี
เกียร์ : Auto
X 7
7000 ฿/วัน
(1-6 วัน)
6000 ฿/วัน
(7-29 วัน)
กรุณาติดต่อเรา สำหรับราคาพิเศษ
(30 วัน หรือมากกว่า)

BMW Series 5

เครื่องยนต์ : 2000 ซีซี
เกียร์ : Auto
X 5
7000 ฿/วัน
(1-6 วัน)
6000 ฿/วัน
(7-29 วัน)
กรุณาติดต่อเรา สำหรับราคาพิเศษ
(30 วัน หรือมากกว่า)

Mercedes Benz E class

เครื่องยนต์ : 2200 ซีซี
เกียร์ : Auto
X 5
7000 ฿/วัน
(1-6 วัน)
6000 ฿/วัน
(7-29 วัน)
กรุณาติดต่อเรา สำหรับราคาพิเศษ
(30 วัน หรือมากกว่า)

BMW X1

เครื่องยนต์ : 2000 ซีซี
เกียร์ : Auto
X 5
5000 ฿/วัน
(1-6 วัน)
4500 ฿/วัน
(7-29 วัน)
กรุณาติดต่อเรา สำหรับราคาพิเศษ
(30 วัน หรือมากกว่า)

Mercedes Benz C Class

เครื่องยนต์ : 2000 ซีซี
เกียร์ : Auto
X 5
6000 ฿/วัน
(1-6 วัน)
5700 ฿/วัน
(7-29 วัน)
กรุณาติดต่อเรา สำหรับราคาพิเศษ
(30 วัน หรือมากกว่า)

BMW Series 3

เครื่องยนต์ : 2000 ซีซี
เกียร์ : Auto
X 5
6000 ฿/วัน
(1-6 วัน)
5700 ฿/วัน
(7-29 วัน)
กรุณาติดต่อเรา สำหรับราคาพิเศษ
(30 วัน หรือมากกว่า)

VOLKSWAGEN CARAVELLE

เครื่องยนต์ : 2000 ซีซี
เกียร์ : Auto
X 7
7000 ฿/วัน
(1-6 วัน)
6000 ฿/วัน
(7-29 วัน)
กรุณาติดต่อเรา สำหรับราคาพิเศษ
(30 วัน หรือมากกว่า)

พันธมิตรของเรา


           
ที่อยู่: บริษัท คิว.ซี.ลิสซิ่ง จำกัด
เลขที่ 8 สุขุมวิท ซอย 16
(ซอยแยกซอยสามมิตร) ถนนสุขุมวิท
กรุงเทพฯ 10110
โทร: (662) 261-1093 [อัตโนมัติ 6 สาย]
อีเมล: marketing@qcleasing.com
แฟกซ์: (662) 258-0634